Continuïteit

De continuïteit van uw organisatie kan ernstig in het geding komen als het begrip veiligheid niet serieus genomen wordt. Continuïteit en veiligheid: twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

In de huidige markt zien we vaak de nadruk liggen op maximale productiviteit en efficiëntie. Om de continuïteit van uw organisatie te blijven waarborgen, is een structurele focus nodig die zowel preventief als offensief is. Het voorkomen van incidenten en proactief actie ondernemen op het gebied van veiligheid zorgt er voor dat uw bedrijfscontinuïteit gehandhaafd kan blijven. Ga hierbij structureel te werk en hanteer een integrale aanpak van veiligheidsmaatregelen. Want begrippen als toegang, ontvluchten en alarmering hebben significante invloed op elkaar.