Meer weten

Als ondernemer komen vele vragen op u af. Is het gebouw dat ik beheer gebouwd conform de wettelijke regels? Hoe waarborg ik het in die staat? Hoe ga ik om met veranderende wet- en regelgeving? Hoe zorg ik er voor dat medewerkers en bezoekers veilig in mijn pand kunnen verblijven?

 

Als ondernemer c.q. gebouwbeheerder heeft u de verantwoordelijkheid te waken over de veiligheid, gezondheid en het welzijn van degenen die in uw gebouw werken en verblijven. U dient het gebouw en de installaties zo te beheren en te waarborgen dat ze in overeenstemming zijn met het algemeen maatschappelijk aanvaard veiligheidsniveau. Dat geldt voor zowel de brandveiligheid als beveiliging van de leefomgeving. Ontzorg uzelf en uw medewerkers via optimaal beheer en verantwoord onderhoud.